b-e1500884369880

Feed and Food production BV ontwikkelt een mobiele kweekcel voor de geconditioneerde productie van meelwormen. Wij hebben een octrooi aangevraagd op dit unieke systeem waarbij het aandeel arbeid geminimaliseerd is. De kweekcel kan overal op het erf neergezet worden. Deze unit dient voeding te krijgen vanuit een 3 fase aansluitpunt. Tevens is een wateraansluiting nodig. De hoogwaardig geproduceerde meelwormen zorgen vervolgens voor extra inkomsten.

infografic-Feed-and-Food

Waarom een meelwormenkweek?

Feed and Food production BV zoekt naar manieren om de CO2-footprint voor de productie van ons voedsel te verlagen. Dit kan door dierlijke eiwitten efficiënter te produceren met behulp van meelwormen. Als we onze huidige vleesconsumptie geheel of gedeeltelijk zouden vervangen door het eten van insecten, dan zal dat bijdragen aan het oplossen van voedseltekorten en tegemoetkomen aan de toenemende vraag naar dierlijk eiwit. De hoogwaardig geproduceerde meelwormen zorgen voor extra inkomsten voor de agrariër.

Hoe werkt het?

Een ondernemer geeft te kennen interesse te hebben in ons systeem. In onderling overleg bepalen we de doelstellingen. Wij bieden de mogelijkheid de kweekcellen te leasen of te kopen. Met de kweekcel komt ook een stuk begeleiding en een handboek. Samen zorgen we ervoor dat de productie een succes wordt. De container moet wekelijks gedeeltelijk voorzien worden van nieuwe opkweek. Wij zorgen, indien gewenst, voor nieuw opkweekmateriaal en nemen de volgroeide meelwormen weer mee voor verdere verwerking en/of distributie. Wij verzorgen ook de afzet van de meelwormen, dus het is ook in ons belang dat de productie op een kwalitatief hoogwaardige manier verloopt.

Voordelen van meelwormenkweek

  • Voor de kweek van insecten is veel minder water nodig
  • Insecten zetten hun voeding veel efficiënter om naar groei. Er zijn daardoor veel minder kilo’s voer nodig om eenzelfde hoeveelheid hoogwaardige eiwitten te kweken
  • Insecten groeien veel sneller dan runderen, varkens of kippen, waardoor de ruimte veel efficiënter benut kan worden
  • De kweek van insecten heeft een veel kleiner oppervlakte nodig zeker met onze kweekcel.
  • Het kweken van insecten heeft een kleinere impact op de omgeving, omdat er van stankoverlast of grondwateronttrekking geen sprake is.
  • Wij kunnen door onze ketenbenadering een afname garantie geven op de meelwormen
  • Wij onderzoeken de mogelijkheid van een collectief systeem om extra inkomsten door de deelnemers te organiseren.

Subsidie mogelijkheden

Ons kweekcontainer komt in aanmerking voor Milieuinvesteringsaftrek en VAMIL. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons op info@feedandfoodproduction.com

Hoe werkt MIA en VAMIL?
De MIA levert een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst op; bovenop de andere fiscale aftrekmogelijkheden zoals de willekeurige afschrijving. In het algemeen komt dit neer op ongeveer 10% netto voordeel. Het totale voordeel kan dan berekend worden door:

Totale bedrag van investering dat in aanmerking komt * subsidiepercentage * VPB percentage/ tarief inkomstenbelasting.
Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat u zelf bepaalt. Dit levert u een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Provincie Noord Brabant

Ons project is in aanmerking gekomen voor subsidie vanuit de regeling Economie & Innovatie – paragraaf 3 Versterking Agrifood sector Noordoost Brabant.

Logo provincie Noord-Brabant
Logo regio Noordoost Brabant